czwartek, 29 listopada 2012

Oddajemy wodę naturze

W ramach dofinansowania, pozyskanego z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013, prowadzone są prace modernizacyjne na terenie Oczyszczalni „Kapuściska”. Zakończenie inwestycji, której całkowity koszt ustalony został na ponad 29 mln zł, zaplanowane zostało na koniec 2014 roku.