czwartek, 29 listopada 2012

Oddajemy wodę naturze

W ramach dofinansowania, pozyskanego z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013, prowadzone są prace modernizacyjne na terenie Oczyszczalni „Kapuściska”. Zakończenie inwestycji, której całkowity koszt ustalony został na ponad 29 mln zł, zaplanowane zostało na koniec 2014 roku.Generalnym wykonawcą robót, wyłonionym w ramach przetargu o zasięgu ogólnoeuropejskim, jest firma Alfa Sp. z.o.o.Spółka Wodna „KAPUŚCISKA” w Bydgoszczy prowadzi działalność od marca 1995 roku. Eksploatowana przez nią oczyszczalnia ścieków - pod względem zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych – należy do grupy najbardziej nowoczesnych tego typu obiektów w kraju. Celem modernizacji jest usprawnienie procesu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz zwiększenie stopnia ich oczyszczenia. Zaplanowane zmiany techniczne mają za zadanie obniżenie kosztów funkcjonowania obiektu poprzez pełną automatyzację i umożliwienie centralnego sterowania poszczególnymi etapami procesu oczyszczania. Modyfikacja ciągów technologicznych pozwoli z kolei na to, by efektywnie i skutecznie oczyszczać ścieki, których stężenie i agresywność systematycznie rosną.

- Decyzja o rozpoczęciu modernizacji została podjęta na początku roku – wtedy został zatwierdzony plan inwestycyjny – mówi Michał Buzalski, przewodniczący zarządu SW „KAPUŚCISKA” – Ponieważ pojawiła się taka możliwość, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z PO Infrastruktura i Środowisko. Wniosek aplikacyjny obejmuje przyjęty wcześniej zakres prac, z jednym wyjątkiem – ponieważ nie dysponowaliśmy ostatecznymi wynikami badań, wycofaliśmy się z projektu oczyszczenia i zutylizowania odpadów z CZU.

Dzisiaj Spółka dysponuje już badaniami i planuje w najbliższym czasie opracować przyjazną dla środowiska technologię ich unieszkodliwiania. - Z naszych szacunków wynika, że kwota konieczna do usunięcia odpadów z centralnego zbiornika uśredniającego nie będzie zbyt wysoka, mamy więc nadzieję, że znajdziemy źródło finansowania tego projektu – dodaje Michał Buzalski – Teraz jednak skupiamy się modernizacji oczyszczalni.

Systematyczny wzrost cen wody powoduje, że zużywamy jej coraz mniej. Konsekwencją jest wzrost stężenia ścieków – są coraz bardziej gęste i agresywne. Wymagają też zastosowania odpowiednich technologii i urządzeń dla skutecznego oczyszczenia. Prace budowlane na terenie Oczyszczalni „Kapuściska” są zaawansowane, zwłaszcza te, które trzeba wykonać przed nadejściem dużych mrozów. Zakończono też proces wyłączania poszczególnych sekcji pierwszego z poddawanych modernizacji ciągów technologicznych – zbiorniki zostały opróżnione, zdemontowano wszystkie urządzenia. Zostaną one zastąpione nowymi, bardziej efektywnymi i skutecznymi.

Punkt kontrolny – podgląd parametrów, monitorowanie pracy oczyszczalni, poszczególnych jej elementów, pełna kontrola nad pracą maszyn i urządzeń.

Modernizacja ma przede wszystkim zautomatyzować pracę oczyszczalni. Dzisiaj jej sercem jest punkt kontrolny – to stąd monitorowana jest praca poszczególnych elementów oczyszczalni, tutaj pracownicy mają podgląd wszelkich parametrów i pełną kontrolę nad pracą maszyn i urządzeń. Jednak nadal część prac musi być wykonywana ręcznie. W ramach prac modernizacyjnych zaplanowano wdrożenie systemu centralnego sterowania, który pozwoli na zarządzanie wszystkimi procesami bezpośrednio ze sterowni. Obsługa zyska m.in. możliwość rozdziału ścieków na poszczególne ciągi w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia (obecnie przekierowanie ich wymaga bezpośredniej interwencji pracowników), będzie mogła automatycznie kontrolować i sterować dozowaniem środków chemicznych czy systemem napowietrzania ścieków.

Ze względów ekonomicznych ogromne znaczenie ma zwłaszcza uzyskanie pełnej kontroli nad procesem napowietrzania – aktualnie wydatki na energię niezbędną do pracy agregatów, które wtłaczają powietrze do reaktorów, wynoszą ok. 1,7 mln PLN rocznie. W ramach modernizacji zostaną wymienione membrany oraz zamontowane dodatkowe mieszacze boczne, których zadaniem będzie optymalizacja przepływu ścieków – tak, by przy zużyciu mniejszej ilości powietrza uzyskać lepszy efekt oczyszczenia. Ilość powietrza będzie stale kontrolowana i dozowana w zależności od aktualnych potrzeb. Automatyzacja i optymalizacja tego procesu przyczynią się do usprawnienia gospodarki powietrzem i tym samym obniżenia kosztów.

Projekt przewiduje też montaż dodatkowych urządzeń w osadnikach wtórnych, których zadaniem będzie podnoszenie osadu biologicznego z dna zbiornika. Wymienione zostaną pompy tłoczące ścieki, przeprowadzony będzie gruntowny remont sprężarek. W punkcie zlewnym zwiększona zostanie liczba parametrów, które są mierzone w trybie ciągłym. Spółka zamierza też rozbudować ofertę laboratorium – zakup kolejnych urządzeń badawczych pozwoli na prowadzenie wielu specjalistycznych badań i pomiarów zarówno na potrzeby oczyszczalni, jak i zewnętrznych zleceniodawców. Remont obejmie również instalację CAMBI.

- Nawet dzisiaj parametry, które uzyskujemy w oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych, są satysfakcjonujące i uprawniają do chwalenia się – podkreśla prezes Michał Buzalski – Dzięki modernizacji jeszcze je poprawimy. Stanie się to z korzyścią dla środowiska i dla mieszkańców.

Za wykonanie prac odpowiada firma Alfa Sp. z o.o. która wygrała przetarg. Do niej należy zamówienie odpowiednich, zgodnych z przygotowaną przez zleceniodawcę specyfikacją urządzeń. – Precyzyjnie określiliśmy nasze wymagania odnoście maszyn i urządzeń – wyjaśnia M. Buzalski – Oczekujemy, że będzie to sprzęt najwyższej jakości, trwały i efektywny. W Polsce nie produkuje się urządzeń, które znajdują zastosowanie w takiej jak nasza oczyszczalni, więc dostawcy będą z zagranicy. Ale o tym, kto to będzie, zadecyduje wykonawca.

________________________________________________
Spółka Wodna „KAPUŚCISKA” została powołana w marcu 1995 roku, a działalność eksploatacyjną rozpoczęła we wrześniu 2001 r. po oddaniu do użytku oczyszczalni ścieków. Technologia oczyszczalni oparta jest na mechaniczno-biologicznym oczyszczaniu ścieków z usuwaniem związków biogennych. Ścieki komunalne i przemysłowe oczyszczane są w oddzielnych ciągach technologicznych. Do przeróbki osadów wykorzystywana jest z kolei nowatorska technologia termicznej hydrolizy osadów firmy CAMBI AS z Norwegii.

6 komentarzy:

 1. budowa biogazowni pomaga zapewnić to, że woda nie zostanie zanieczyszczona w skutek prowadzenia działalności rolniczej

  OdpowiedzUsuń
 2. Jedną z chorób którą rzadko możemy zaobserwować jesienią jest mączniak rzekomy roślin kapustnych. Choroba ta może w dużym stopniu zredukować obsadę roślin, a co za tym idzie również końcowy plon. Zajrzyjcie na stronę https://www.syngenta.pl/uprawy/zboza/tilt-turbo-575-ec aby temu zapobiec.

  OdpowiedzUsuń
 3. Jeśli chcecie rozwijać swoje gospodarstwa i szukacie nowoczesnych sprzętów i rozwiązań to polecam stanimpex.p firma ta produkuje opryskiwacze i części oraz prezentuje różne rozwiązania. Na przykład komputer do starowania tym sprzętem. Poczytajcie o nich więcej na stronie.

  OdpowiedzUsuń
 4. Firma Sobianek jest czołowym dostawcą worków z wysokiej jakości ekogroszkiem, materiałów budowlanych oraz pełnego zaopatrzenia dla rolnictwa. Korzystałem z ich oferty wielokrotnie - https://sobianek.pl/ i nigdy nie było żadnego problemu z zamówieniem.

  OdpowiedzUsuń
 5. W sklepie https://cswim.pl/ znajdziesz olbrzymi asortyment cześci zamiennych do maszyn

  OdpowiedzUsuń